Často kladené dotazy (FAQ)


Upozornění: Odpovědi na dotazy uvedené v rubrice Často kladené dotazy (FAQ) jsou zobecněné, zjednodušené a nemusí být platné pro každý podobný případ, protože v daném případě mohou existovat i jiné okolnosti, které mohou vést k jiným závěrům. Odpovědi zde uvedené jsou pouze informativní, nejsou právně závazným stanoviskem společnosti a nelze se na základě nich domáhat žádných práv.


Otázka: Mohu radiátory Laurens napojit do běžného systému topení?

Radiátory Laurens lze napojit na běžný moderní jednotrubkový či dvoutrubkový otopný systém. Jedinou podmínkou je, aby byl otopný systém uzavřený, tj. bez stálého přívodu čerstvé vody. Tyto systémy se však běžně používají pouze ve Spojeném království a v Rusku, takže použití radiátoru Laurens ve zbytku Evroby není až na vyjímky problém. Do otevřených systémů lze připojit nerezové, hliníkové nebo litinové radiátory Laurens, které odolávají vnitřní korozi.


Otázka: Jaký je rozdíl mezi jednotrubkovým a dvoutrubkovým systémem?

Jedno-trubkový systém má napojeny radiátory do otopné soustavy tak, že na hlavní větvi pro přívod jsou za sebou napojeny paralelně všechny ostatní radiátory. Dvou-trubkový systém se odlišuje tak, že každý radiátor má svůj vlastní vstup a výstup a je zajištěn přívod stejně ohřáté vody (stejné nastavení vstupní teploty), jak pro první tak i pro poslední radiátor.


Otázka: Co znamená vstupní a výstupní teplota u radiátoru?

Vstupní teplota vody se nastavuje na zdroji tepla (kotel, tepelné čerpadlo) pro celý systém nebo pomocí rozdělovače pro jednotlivé větvě systému zvlašť. Výstupní teplota vody se určuje dle průtoku radiátorem, což je u většiny staveb dáno projektem. Tomuto nastavení se říká teplotní spád otopného systému, který je pro výkon radiátoru klíčovým faktorem. Ohřátá voda je pomocí oběhového čerpadla nebo samotížně distribuována z kotle pomocí rozvodů do otopných těles (radiátorů), které předávají teplo do místnosti tím, že ohřejí okolní vzduch. V závislosti na nastavení systému je stanoven výkon otopného tělesa (radiátoru). Platí pravidlo, že čím vyšší je teplotní spád tím vyšší je i tepelný výkon radiátoru. Při porovnávání výkonů otponých těles používejte jednotný teplotní spád, který je na našem webu stanoven na (∆T50K) resp. 75/65/20°C - normovaný teplotní spád. Z praxe je možné při použití běžného exponentu (1,3) odvodit faktory na přepočet výkonu otopných těles v závislosti na nastavení teplotního spádu otopné soustavy. U otopných systémů se spádem 70/55/20°C se normovaný výkon (∆T50K) uvedený u otopného tělesa sníží zhruba o 20-25% a nebo u spádu 55/45/20°C zhruba o 50-55% původní hodnoty.


Otázka: Jak spočítat potřebný výkon radiátorů?

Orientační potřebný výkon radiátorů pro místnost si můžete vypočítat jednoduše zadáním parametrů do kalkulačky na stránkách firmy Laurens Radiátory. Kalkulačku zobrazíte zde. Např. Tepelná ztráta v místnosti činí 2000 Wattů při požadované pokojové teplotě 20°C. Tuto ztrátu 2000 Wattů lze pokrýt při teplotním spádu 75/65/20°C klidně jedním radiátorem, který má uvedený výkon pro (∆T50K) okolo 2000 Watt. Pokud však teplotní spád otopného systému nastavíme např. na 55/45/20°C sníží se výkon toho samého tělesa o zhruba 50% a již budeme muset vybrat těleso jiné (o polovinu větší) nebo krýt tepelnou ztrátu zvýšením počtu radiátorů (z jednoho na dva) v místnosti.


Otázka: Jak odstranit nepříjemné zvuky v radiátorech?

 • Pokud slyšíte z radiátoru vycházet zvuky připomínající „bublání“ nebo „protékání“ otopného média a radiátor (otopné těleso) nehřeje po celé ploše, je pravděpodobné, že je nedostatečně odvzdušněný.
 • To bývá zapříčiněno tím, že je některé radiátory nebo celý otopný systém jsou nedostatečně odvzdušněny. Tato situace nastává při vypuštění a napuštění otopného systému, výměnou některých radiátorů za nové nebo zapojení nových radiátorů do otopného systému. Řešením je natlakovaní otopné soustavy dle provozních požadavků (u domácností je tlak otopné soustavy zpravidla 1,5-2,5 bar), spuštění kotle a oběhového čerpadla, otevření ventilů na všech radiátorech na maximální průtok a celkové odvzdušnění systému na jednotlivých radiátorech.
 • V případě, že je otopný systém vybaven u kotle nebo v nejvyšším bodě soustavy automatickým odvzdušňovacím ventilem, řeší toto úlohu z části tento ventil a radiátory je zapotřebí odvzdušňovat jen krátce, tím, že se povolí odvzdušňovací ventil a topné médium (voda) se nechá „vyprskat“ do nádobky, do doby než začne z radiátoru vytékat pouze voda.
 • Řešením je nahrazení ručního odvzdušnění osazením automatických designových odvzdušňovacích ventilů Laurens Aladino na všechny radiátory v systému, které se spolehlivě starají o nepřetržité odvzdušňování radiátoru a tím i celé otopné soustavy. 
 • Pokud je slyšet z radiátoru vycházet zvuky připomínající pravidelné „klepání“ a radiátor (otopné těleso) se nenahřívá dostatečně rychle po celé ploše než ostatní radiátory, je pravděpodobné, že u daného radiátoru je prohozený přívod a odvod otopného média.
 • To bývá zapříčiněno tím, že při instalaci došlo k chybnému napojení radiátoru do otopné soustavy. Identifikaci trubky přívodu a odvodu lze amatérsky provést pomocí doteku a kontroly teploty na jejím povrchu. Přívodní trubka do radiátoru bývá teplejší než odvod.
 • Řešením je přehození přívodní a odvodní trubky, což znamená stavební zásah/úpravu. V některých případech jde vyměnit ventil za tzv. „obojetný“, kde stačí, když se přehodí termohlavice. Tuto funkci lze standardně využívat u designových dopojovacích Laurens Centrix a Optinmix. 

Otázka: Chci litinové radiátory, co je dobré vědět předem?

 • Pozor na vysokou hmotnost. Litinové radiátory přesahující hmotnost 120kg nebo délku 120cm mohou vyžadovat dodatečnou montáž na místě instalace. V takových případech jsou radiátory dodávány zpravidla v rozloženém stavu na 2-3 menší baterie, aby byla manipulace na místě snadnější.
 • Litinové radiátory jsou objemné a po naplnění otopného tělesa se jejich hmotnost zvýší zhruba o dalších 15-20%. Proto dbejte na to, aby zdi, na kterých budou radiátory zavěšeny byly z pevného a plného zdiva nebo v případě varianty s nožičkami byly podlahy dostatečně silné.
  Z tohoto důvodu nejsou konzoly na zeď v ceně. Jejich typ a počet se určují až podle typu zdiva. U dřevěných dutých podlah, předsazeného dutého bednění nebo obložení, sádrokartonových příček nebo zdiva z dutých cihel doporučujeme předem konzultovat možnosti zesílení, aby po instalaci nedocházelo z důvodu vysoké hmotnosti k průhybu podlah nebo odpadávání radiátorů.

 • Berte v úvahu toleranci rozměrů. Rozměry, především pak celková šířka litinových radiátorů, mohou dosahovat tolerance až +4%. Všechny radiátory Laurens jsou sestavovány a montovány ručně na základě požadavků zákazníka. Drobné rozměrové odchylky mohou nastat po složení a nebo i během provozu, kdy dochází při zahřívání k roztahování a při chladnutí ke smršťování radiátoru.
 • Vyberte správné připojení. Litinové radiátory Laurens jsou standardně osazeny redukcemi (připojovacími růžicemi) s vnitřním připojovacím závitem ½". Na dotaz lze zajistit jiné připojovací růžice nebo redukce. Standardně však nabízíme litinové radiátory s ½“ růžicemi a připojením bočním nebo úhlopříčným. Za příplatek lze radiátory dodat s připojením spodním vlevo dole a vpravo dole. V takovémto případě je do litinového radiátoru vložena vsuvka, resp. přepážka, která zajistí distribuci teplé vody do vrchní části prvního článku, na kterém je umístěn přívod.
 • Pozor při manipulaci a stěhování. Litinové radiátory by se měly přenášet na místo pouze na stojato, aby se zamezilo při manipulaci riziku prohnutí radiátoru a poškození vnitřních vsuvek, což může mít za následek netěsnost mezi články. Litina je křehká, takže každý náraz může způsobit prasklinu nebo rozbití článku.
 • Odstavení provozu a/nebo skladování. Netopí-li systém pře zimní období trvale a existuje riziko jeho zamrznutí, je dobré systém ošetřit nemrznoucí směsí nebo zajistit minimální plusovou teplotu v systému. V litinových radiátorech zpravidla zůstává i po jejich vypuštění vždy zbytek topného média (vody), která při zamrznutí v pórech litiny může způsobit trhliny. Riziko zamrznutí se zvyšuje, pokud je radiátor skladován naležato.

Otázka: Jsou litinové radiátory tak účinné, jako moderní panelové radiátory?

Ano. Z hlediska předávání energie (tepla) můžeme říci, že se předá vždy do místnosti tolik energie (tepla) kolik se do radiátoru (bez ohledu na typ) dodá. Aby bylo v místnosti dostatečně teplo záleží především na správném navržení velikosti radiátoru a samozřejmě celého otopného systému (včetně rozvodů, kotle, použití termostatických regulačních ventilů, vnitřní i vnější izolace budovy, atp.). Pomocí kalkulačky například na stránkách laurens.cz můžete jednoduše zjistit orientační výkon potřebný pro velikost vaší místnosti a na základě toho vyhledat dostatečně velký radiátor, který pokryje zjištěnou teplenou ztrátu.

Účinnost litinových i panelových otopných těles je přibližně stejná. Litinové radiátory mají díky své mohutné konstrukci větší vnitřní objem než panelové radiátory. Proto je pro ohřev litinového otopného tělesa zapotřebí více energie než pro ohřev panelového. Na druhé straně lze říci, že tuto nevýhodu litinové radiátory kompenzují díky výrazně delšímu sálání resp. pomalejšímu ochlazování. Z toho plyne, že efektivitu a ekonomickou účinnost topení docílíme spíše vhodným výběrem účinného kotle, nastavením a regulací otopného systému (např. vypínáním topení v místnostech, kde není potřeba) a ne typem radiátoru.