Podpora


Potřebujete řešit vzniklou situaci s radiátorem Laurens?

Vyberte jednu z oblastí, kde najdete jak postupovat při používání radiátoru, přípravě a instalaci radiátoru, odvzdušnění radiátoru, čištění a péči o radiátory, vyřizování reklamace a využívání našich servisních služeb (Pravidelná servisní prohlídka, změna barvy, oprava nebo úprava již instalovaného radiátoru).

Používání radiátoru

Radiátory smí být používány pouze k vytápění/ohřevu vnitřních místností a interiérů. Případně je lze použít k dosušování ve vodě praných textílií. Jiné použití radiátoru není dovoleno. Radiátor lze napojit na otopný systém pouze při dodržení parametrů (max. provozní tlak a max. Provozní teplota) uvedených v technickém listě. Jen elektrický provoz nebo kombinovaný provoz je možný pouze, pokud je to uvedeno v technickém listu. Radiátory elektrické nebo radiátory osazené doplňkovým elektrickým topným tělesem (tzv. kombi-provoz) smí být instalovány a provozovány pouze při dodržení zvláštních instrukcí, které jsou součásti dokumentace radiátoru nebo jsou ke stažení na internetových stránkách firmy.

Tipy při instalaci radiátoru

 • Doporučujeme, aby instalaci radiátoru prováděla vždy odborně způsobilá osoba nebo firma např. instalatér,  topenář. V případě radiátoru na elektrický nebo kombinovaný provoz musí být připojení radiátoru do elektrické sítě provedené vždy odborně způsobilou osobou (elektrikář, revizní technik, atp.).

 • Před montáží nástěnných konzol doporučujeme prostudovat návod, a před vrtáním znovu přesně rozměřit kotvící body na zdi přímo na samontném radiátoru. 

 • Je-li dodáván s radiátorem společně s konzolami či držáky spojovací materiál, tak je určen a dimenzován pro zavěšení radiátoru pouze do plného zdiva (cihly, beton či tvárnice) a pro instalaci radiátorů ve vnitřních prostorách objektů určených k bydlení. V případě, že má zdivo jinou skladbu (např. sádrokarton, dutá cihla, dřevo) je nutné vždy použít odpovídající kotvící materiál.

 • Metoda uchycení radiátoru na zeď musí být určena vždy na místě stavby před montáží a musí se případně přizpůsobit jejím podmínkám.Podkladní materiál (stěna) musí být před vlastní montáží radiátoru prověřena na pevnost a nosnost.

 • Před instalací zkontrolujte váhu tělesa. Pokud radiátor přesahuje 25kg přizvěte si k montáži druhou osobu, která bude při zavěšování radiátoru asistovat.

 • Při vrtání dbejte na to, aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů ve zdi.

 • Na radiátor se nesmí lézt, šplhat a nesmí být používán ani jako pomůcka k sezení nebo madlo ke vstávání. Radiátor smí být trvale zatěžován do max. 5kg. 

 • Ochrannou (stavební) fólii odstraňte před prvním zprovozněním radiátoru. Zbylé obaly recyklujte dle místních předpisů. 

 • Při montáži elektrických radiátorů nebo radiátorů s kombinovaným provozem dbejte na to, že takto provozovaný radiátor smí být instalován pouze v zóně 3. Elektrická topná vložka/patrona nesmí být zapojována do el. sítě dříve než je radiátor naplněn a řádně odvzdušněn! Může dojít k úrazu či poškození výrobku!

 • Elektrická topná tyč smí být instalována do radiátoru pouze zespod do jednoho z profilů. Elektrická topná tyč nesmí přijít do kontaktu se stěnou profilu nebo trubky radiátoru. Při montáži dodržujte 90° úhel a vertikální pozici topné tyče.

 • Radiátor před použitím vždy řádně odvzdušněte. 

Odvzdušňování radiátorů Laurens

Radiátor by měl být před prvním použitím řádně odvzdušněný. Tento proces by se měl opakovat, pokud je radiátor uváděn do provozu po delších odstávkách topného systému. Odvzdušnění radiátoru se provádí pomocí odvdušňovacího ventilu, který je zpravidla součástí instalační sady a je dodáván společně s radiátorem. V případě, že se chcete pravidelnému odvzdušňování vyhnout doporučujeme zvolit automatické nebo polo-automatické designové odvzdušňovací ventily. Automatické odvzdušňovací ventily LAURENS® AERO Vám ušetří nudnou a zdlouhavou práci s odvzdušňováním radiátorů. Nejen radiátory LAURENS® mohou být osazeny tímto unikátním systémem automatického odvzdušňování LAURENS® AERO. Tento systém dokáže v případě nasazení na všech radiátorech ušetřit čas i energii.

Máte-li problémy s odvzdušněním radiátoru, přečtěte si o tomto problému více v sekci Často kladené dotazy (FAQ)

Čištění a péče o radiátory

Čištění radiátorů Laurens smí být prováděno pouze běžnými čistícími prostředky pro domácnost, které neobsahují agresivní rozpouštědla nebo abrazivní prvky. Doporučujeme používat utěrky z mikrovlákna se složením 80% polyester, 20% polyamid a vysokou hustotou vláken (váha 280gr/m2). Pro čistění nerezových radiátorů doporučujeme použít výrobek firmy Würth „EDSTPFLEG-SPRAY-400ML“, který Vám rádi dodáme vč. zmiňované utěrky, která zajistí rychlou a šetrnou údržbu.

Pravidelná servisní prohlídka

Společnost Laurens doporučuje, pro zajištění dokonalé funkčnosti Vašeho designového radiátoru provádět pravidelné servisní prohlídky. Tyto servisní kontroly jsou doporučovány vždy po skončení topné sezóny na jaře nebo během letních měsíců. Nejpozději by se radiátor i celý otopný systém měl zkontrolovat vždy po 2-3 letech provozu. Váš designový radiátor Laurens je při této servisní prohlídce zkontrolován radiátor vč. dopojovací armatury (ventilu) opticky na těsnost, povrchové vady a je zajištěno odborné odvzdušnění radiátoru popř. vyměněna odvzdušňovacího ventil za nový.

V případě, že technik zjistí závažnější závadu na Vašem radiátoru seznámí Vás okamžitě s možným řešením opravy. Zpět se Vám tak vlastně vrátí téměř nový, perfektně nastavený a vyčištěný radiátor. Součástí je i výstupní tlakový test Laurens, o kterém obdržíte tištěný protokol.

Pravidelná servisní prohlídka stojí od 3.000 bez DPH a zahrnuje službu Laurens on site v rozsahu

 • osobní prohlídka radiátoru/ů naším servisním technikem na místě instalace v předem domluveném čase
 • kontrola radiátoru/ů na povrchové vady
 • odborné čistění a konzervace povrchu radiátoru/ů
 • výměna/čistění odvzdušňovacího ventilu
 • odborné odvzdušnění radiátoru/ů a kontrola otopného systému
 • zajištění odborného odpojení radiátoru/ů
 • odvoz/dovoz radiátoru/ů
 • jeho zpětné napojení a uvedení do provozu
 • úklid prostoru po servisním zásahu

Pokud se pro ni rozhodnete, stačí vyplnit servisní formulář. Váš radiátor si přijedeme osobně prohlédnout a provedení všech nutných servisních prací Vám vyúčtujeme cenu služby. Tímto pravidelným servisním dohledem pomáháte nejen výrazně zlepšit kvalitu fungování radiátoru, ale i významně zvyšujete jeho životnost.

Změna barvy

Rozhodli jste se malovat a předělat styl vaší místnosti a chcete zachovat původní designový radiátor Laurens, který však již barevně neladí do nového barevného stylu? Neváhejte a obraťte se na náš Servis, který zajistí odborné „přelakování“ a změnu barvy, tak aby radiátor opět zapadl do interiéru. Změna barvy zahrnuje buďto službu Laurens collect (odpojený a zabalený radiátor pouze vyzvedneme přepravní službou) nebo Laurens onsite, tj. na místě u Vás zajistíme vše naším vlastním servisním technikem. 

Služba Laurens on site zahrnuje

 • konzultaci barevných možností, která pro daný radiátor možná
 • profesionální odpojení radiátoru
 • zajištění odborného odpojení radiátoru
 • odvoz ke změně, k opravě barvy/laku
 • jeho zpětné napojení a uvedení do provozu
 • úklid prostoru po servisním zásahu

Reklamace

V případě reklamace se obraťte na nejbližšího partnera Laurens nebo přímo na Radiátorové studio. Připravte si pro reklamaci veškeré dokumenty (reklamační protokol - ke stažení z internetu, fakturu a záruční list s potvrzením o montáži) a zajistěte fotodokumentaci radiátoru (detail, celkový pohled).