Blog 10. 5. 2013

Jedno-trubkový systém má napojeny radiátory do otopné soustavy tak, že na hlavní větvi pro přívod jsou za sebou napojeny paralelně všechny ostatní radiátory. To znamená, že vratná voda z prvního radiátoru je vstupní voda druhého radiátoru atp. Poslední radiátor vrací zpětnou vodu do hlavní větvě zpětné vody. U tohoto systému je dobré zohlednit dimenzování těles, které jsou v sérii napojeny a to tak, že poslední radiátor by měl být rozměrově největší neboť do něj vstupuje nejchladnější voda.
U tohoto druhu systému je nuté použít vhodné typy ventilů, které umožní průtok i při zavření jednoho z radiátoru. Společnost Laurensnabízí například ventily Carlix Centrixblock nebo Carlix Monoblock, které jsou vybaveny tzv. by-passem. Tento zajistí i při uzavření radiátoru průtok do dalších "zapnutých" radiátorů.


Dvou-trubkový systém se odlišuje tak, že každý radiátor má svůj vlastní vstup a výstup a je zajištěn přívod stejně ohřáté vody (stejné nastavení vstupní teploty), jak pro první tak i pro poslední radiátor. Tento otopný systém je běžně používán a má celkově snadnější údržbu a regulaci. Dle možností a potřeb stavby se tento systém dále dělí na


  • Dvoutrubkový systém protiproudý - celková délka potrubí od čerpadla k a od radiátoru je menší u radiátorů, které jsou blíže k čerpadlu, a větší u radiátorů, které jsou ve větší vzdálenosti od čerpadla. Z tohoto důvodu může být diferenční tlak u radiátorů, které jsou k čerpadlu nejblíže, podstatně vyšší než u radiátorů, které jsou nejdále od čerpadla. Při navrhování systému je nutno tuto skutečnost brát v úvahu. Výhodou protiproudého systému je to, že vedení potrubí je kladeno v přímější linii než u souproudých systémů.
  • Dvoutrubkový systém souproudý (Tichelmannův systém) - celková délka potrubí od čerpadla k radiátoru a od každého radiátoru je stejná pro všechny radiátory ve stejném podlaží. Umožňuje to výhodné rozvádění vody.
  • Dvoutrubkový systém s horním rozvodem - rozvodné potrubí je umístěno v zavěšeném podhledu a větrací otvory jsou instalovány ve středových polohách. Tento typ systému je obvyklý ve větších budovách, protože jeho vyvážení i regulaci lze provést relativně snadno. Rovněž dodatečné rozšíření systému je snadné.
  • Dvoutrubkový systém s potrubím umístěným pod podlahou se běžně používá v domech a budovách, kde potrubí nemůže být instalováno ve stropních podhledech. Rozvodné potrubí je umístěno pod podlahou.